Hoe gaan we voor jouw bedrijf aan de slag?

Continuïteit in je schoonmaak als professionele schoonmaakfirma

Schoonmaakplan als professioneel schoonmaakbedrijf, bestaande uit vier stappen
Jouw voordelen

Onze stapsgewijze aanpak als professioneel poetsbureau

Een doordacht plan werkt langs twee kanten: betere resultaten. Maar zeker ook zicht door onze klanten op hoe we de schoonmaak aanpakken. Wie doet wat wanneer? Goede afspraken maken goede vrienden, nietwaar?

Hieronder vertellen we je daarom graag meer over onze stapsgewijze aanpak voor jouw bedrijf en jouw voordelen van onze werkwijze.

"Het begint met vragen en luisteren."

1. Contactmoment

Alles begint bij een degelijk contactmoment. Zaakvoerster Kim maakt graag tijd om vrijblijvend maar uitgebreid kennis te maken. Elkaar beter leren kennen is cruciaal om te bepalen of en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ja, laten we kennismaken.

2. Plaatsbezoek & afspraken

Na een eerste contact maken we werk van een plaatsbezoek. Dit is een essentiële stap in dit hele proces. Tijdens een plaatsbezoek bepalen we heel gedetailleerd jouw wensen en verwachtingen. Dit klinkt logisch maar wordt soms onderschat. Indien jouw verwachtingen niet duidelijk gecommuniceerd worden, weten onze superhelden in schoonmaak niet wat van hen verwacht wordt. Het is daarom zaak om heldere afspraken te maken over wat wel en niet gewenst is. Enkele vragen die we samen op tafel kunnen leggen:

Transparantie is uiterst belangrijk én is tweerichtingsverkeer! Wensen en verwachtingen moeten uitgesproken worden door alle partijen, zo vinden als professionele schoonmaakfirma.

Op basis van het plaatsbezoek en het bepalen van eisen en wensen stellen we een duidelijke, gedetailleerde offerte op.

“We geven vorm aan de oplossing van jouw vraag.”

3. Schoonmaakplan

Offerte goedgekeurd? Dankjewel! Daar zijn we erg blij mee en jij binnenkort hopelijk ook. Bij een akkoord komt de klantencoördinator ter plaatse om de schoonmaakmedewerker voor te stellen die jouw schoonmaakproject zal verzorgen. We stellen met z’n allen een schoonmaakplan op zodat iedereen weet wat wanneer zal gebeuren. Dit is nodig voor de veiligheid en om de continuïteit te garanderen, zowel wat betreft ons werk als de workflow van jouw onderneming.

En daarna is het zover: onze medewerker gaat in jouw bedrijf van start!

Voordelen? Zeker!

4. Opvolging

Bij een duurzame samenwerking hoort natuurlijk een degelijke opvolging.

Gedurende de eerste 6 weken volgt onze klantencoördinator de werf nauwgezet op. Er zijn kortetermijncontactmomenten om van heel dichtbij na te gaan of alles naar wens verloopt en of zowel jij als onze schoonmaakmedewerker hun draai hebben gevonden in deze nieuwe samenwerking.

Loopt alles vlot? Prima! Dan gaan we over naar een tweemaandelijks opvolgmoment. Urgente vraag of probleem? Dan staan we in no time voor de deur!

Werknemers
0 +
Klanttevredenheid
0 %

Straffe mensen hoor, dat schoonmaakteam van Schoonmaak Kempen

Voor wie méér van een schoonmaakfirma wil

Goede afspraken maken goede vrienden

Elk bedrijf is anders en heeft eigen noden en behoeften. Daar staan we als Schoonmaak Kempen volledig achter. Alles is bespreekbaar, met wederzijds respect. In vertrouwen en met discretie.

Kunnen rekenen op je professionele schoonmaakfirma dus. Dat is wat we met Schoonmaak Kempen garanderen voor je bedrijf: een continue dienstverlening.

Mens en milieu vinden we superbelangrijk. Dit zien we breed. Van het gebruik van ecologisch verantwoorde schoonmaakproducten tot een duurzame relatie tussen jou als klant en onze medewerkers.

Duurzame relatie

Bij de opstart van een nieuw periodiek project mag je rekenen op een ervaren schoonmaakmedewerker. Kiezen we ervoor om toch een nieuwe persoon in te zetten, ook dan mag je gerust zijn: hij of zij wordt binnen ons professioneel poetsbureau sowieso ondersteund door een ervaren collega die fungeert als meter of peter. Later komt er minimum één personeelslid bij dat grondig wordt ingewerkt. Pas als die helemaal zijn of haar draai met jou en de werkplek heeft gevonden, neemt hij of zij het project volledig over. Klantencoördinator Sven volgt ieders tevredenheid op van dichtbij.

Groot of klein project? Afhankelijk van de grootte van de job én jouw wensen plannen we vaste schoonmaakmedewerkers op locatie. Zo bouwen we aan vertrouwen en discretie: de basis voor een duurzame relatie.

Ja, hier zie ik mogelijkheden voor mijn bedrijf

Super. Dan is je eerste stap een contactmoment. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek.