BELEIDSVERKLARING

Het beleid van Schoonmaak Kempen is erop gericht te streven naar continuïteit en een gezond rendement.
Wij streven er voortdurend naar, dat onze diensten geheel overeenkomstig de met onze klanten overeengekomen specificaties en hun verwachtingen worden uitgevoerd.
Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft een hoge prioriteit, echter zonder in het kader van klantvriendelijkheid concessies te doen op het gebied van veiligheid en gezondheid van onze medewerkers of die van derden, dan wel om het milieu onnodig te belasten.

 

De bedrijfsleiding van Schoonmaak Kempen heeft zichzelf tot taak gesteld de nodige actieve ondersteuning en leiding te geven aan:

  • Het uitbouwen van een effectieve preventie door risico’s tijdig te onderkennen, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te herleiden,
  • Te streven naar een optimale bescherming van werknemers, machines en eigendommen, van de firma en van derden, tegen lichamelijke, materiële en milieuschade,
  • De nodige financiële middelen ter beschikking te stellen voor opleiding en voorlichting van de medewerkers,
  • Procedures, doelstellingen en resultaten te communiceren aan alle medewerkers,
  • Het continu streven naar verbetering van het welzijn van onze werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid, ergonomie, psychosociale belasting,
    bedrijfshygiëne, verfraaiing van de werkomgeving en de intermenselijke relaties,
  • Leveranciers en onderaannemers worden geselecteerd op basis van hun prestaties en organisatie. Efficiëntie, kwaliteit en veiligheid spelen hierin een grote rol.

 

Wij wensen hierbij al onze medewerkers te betrekken, wat zich onder andere zal uiten in:

  • Het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn van al onze medewerkers door ze actief te betrekken bij het preventiebeleid,
  • Wij willen dat alle leidinggevenden ten overstaan van hun medewerkers een zichtbare vorm van leidinggeven en engagement tonen in alle aspecten van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Zaakvoerder,

Kim Bogaerts