BELEIDSVERKLARING

Het beleid van Schoonmaak Kempen is erop gericht te streven naar continuïteit en een gezond rendement met respect voor mens, kwaliteit, veiligheid, milieu en maatschappij.

Wij streven er voortdurend naar, dat onze diensten geheel overeenkomstig de met onze klanten overeengekomen specificaties en hun verwachtingen worden uitgevoerd.

Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft een hoge prioriteit, echter zonder in het kader van klantvriendelijkheid concessies te doen op het gebied van veiligheid en gezondheid van onze medewerkers of die van derden, dan wel om het milieu onnodig te belasten.

In ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijven wij ook de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN zodat we rond verschillende pijlers doelgericht actie kunnen ondernemen.

 

Wij als Schoonmaak Kempen hebben ons volgende taken opgelegd:

  • Het opmaken, uitbouwen en continue verbeteren van ons MVO beleid
  • Het uitbouwen van een effectieve preventie door risico’s tijdig te onderkennen, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te herleiden,
  • Te streven naar een optimale bescherming van werknemers, machines en eigendommen, van de firma en van derden, tegen lichamelijke, materiële en milieuschade,
  • De nodige financiële middelen ter beschikking te stellen voor opleiding en voorlichting van de medewerkers,
  • Procedures, doelstellingen en resultaten te communiceren aan alle medewerkers,
  • Het continu streven naar verbetering van het welzijn van onze werknemers
  • Leveranciers en onderaannemers worden geselecteerd op basis van hun prestaties en organisatie. Efficiëntie, kwaliteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, ethiek, milieubewustzijn en veiligheid spelen hierin een grote rol.

 

Wij wensen hierbij al onze medewerkers te betrekken, wat zich onder andere zal uiten in:

  • Het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn en hun betrokkenheid bij onze onderneming van al onze medewerkers door ze actief te betrekken bij de beleidsvoering
  • Dat alle leidinggevenden een zichtbare vorm van leidinggeven en engagement tonen ten overstaan van hun medewerkers.

 

Zaakvoerder,

Kim Bogaerts