Ethisch Charter

Schoonmaak Kempen biedt een kwaliteitsvolle en correcte dienstverlening waarbij menselijk kapitaal, veiligheid, zorg voor het milieu en ethisch gedrag centraal staan.

Schoonmaak Kempen staat voor een professionele dienstverlening met aandacht voor kwaliteit en het resultaatgericht organiseren van de dienstverlening, een respectvolle samenwerking en open communicatie met al onze stakeholders. Wij verwachten van al onze stakeholders dat zij respect hebben voor mensenrechten, milieu, arbeidspraktijken en wetgeving.

Iedereen is welkom ongeacht, gender, nationaliteit, geloof, huidskleur of status.
 Verdraagzaamheid is een hoofdzaak.

Iedereen krijgt gelijke mogelijkheden en gelijke kansen. Dezelfde verloning en dezelfde arbeidsvoorwaarden en voordelen worden gehanteerd voor M/V/X in het kader van gendergelijkheid.

Schoonmaak Kempen zegt NEEN tegen:

Discriminatie: 
in elke vorm dan ook.

Kinderarbeid:
wordt nooit getolereerd, noch van binnenlandse, noch van buitenlandse leveranciers of klanten

Dwangarbeid: 
wordt nooit getolereerd, noch van binnenlandse, noch van buitenlandse leveranciers of klanten

Slechte arbeidsomstandigheden:
worden nooit getolereerd, noch van binnenlandse, noch van buitenlandse leveranciers of klanten.

Overtreders:
bedrijven die bewust de plaatselijke wetten overtreden zijn niet welkom als partner, klant of leverancier.

Fraude:
door al onze stakeholders.

Diefstal: 
kan nooit getolereerd worden, ook het “stelen” van arbeidstijd is diefstal en zal als dusdanig gesanctioneerd worden.

Voor elk van deze inbreuken zijn sancties vastgelegd. De samenwerking zal worden stopgezet indien inbreuken worden vastgesteld.

***